A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường THCS Vĩnh Hội Đông - sinh hoạt chi bộ kiểm điểm đảng viên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Mcrosooft Teams

Sinh hoạt chi bộ kiểm điểm đảng viên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Mcrosooft Teams

Kịch bản Sinh hoạt chi bộ kiểm điểm đảng viên năm 2021

Thời gian tổ chức: lúc 14 h00 ngày 20/11/2021

Địa điểm tổ chức: hình thức trực tuyến trên nền tảng Mcrosooft Teams

I. Phần nghi thức

Đồng chí Ngọc:

Kính thưa các đồng chí,

Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018, hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;

Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương “ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm”; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/08/2020 của Chính phủ “về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức”;

Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị;

Căn cứ Công văn số 48-CV/ĐU ngày 8/11/2021, về việc “ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021”;

Nhằm báo cáo lại công tác thực hiện nghị quyết chi bộ năm 2021 và dự thảo phương hướng nghị quyết chi bộ năm 2022. Nay chi bộ trường THCS Trường THCS Vĩnh Hội Đông tiến hành họp chi bộ kiểm điểm năm 2021, đó là lí do hôm nay.

Dự và chỉ đạo họp hôm nay có đ/c: Huỳnh Văn Thích – HUV, bí thư đảng ủy xã; đ/c Trần Kim Chen – ĐUV, CTHLHPN xã

Chủ trì họp: đ/c Nguyễn Anh Huy – BTCB,HT trường

Được sự phân công tôi điểm danh các đồng chí dự sinh hoạt (tiến hành điểm danh). Chi bộ ta có 36 đảng viên, đảng viên chính thức 36 đ/c; đảng viên dự bị 00 đ/c; số đảng viên được miễn 00 đ/c, số đảng viên có mặt………đ/c, số đảng viên vắng …..đ/c lý do ……………

+ Về thư ký cuộc họp, dự kiến đ/c Lê Thị Hòa Lan; Trần Minh Phương, xin biểu quyết của chi bộ, ai đồng ý (giơ tay), ai không đồng ý (không), cảm ơn chi bộ.

+ Tôi xin thông qua chương trình họp chi bộ như sau:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp (đ/c Bí thư chi bộ).

2. Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo của chi bộ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (đ/c Huy).

3. Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy năm 2021(đ/c Doanh).

4. Báo cáo thu, nộp và sử dụng đảng phí năm 2021 (Lan).

5. Phát biểu của đảng ủy xã (nếu có)

+ đ/c Ngọc: Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Mặc dù những ngày cuối năm, đặc biệt công tác phòng chống dịch hiện nay rất nhiều công việc bận rộn nhưng đồng chí ............. đã cố gắng sắp xếp, Công việc của mình về dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết chi bộ trường. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu ý kiến đóng góp và chỉ đạo Hội nghị. Xin kính mời đồng chí! Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Vừa rồi chi bộ đã được nghe đồng chí .................... phát biểu những ý kiến động viên đối với chi bộ trong năm 2020 và những ý kiến chỉ đạo chi bộ trong thời gian tới. Những ý kiến động viên đó là động lực để thúc đẩy chi bộ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 để cuối năm 2022 chi bộ đạt Trong sạch, vững mạnh. Thay mặt chi bộ tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí và xin tiếp thu toàn bộ những ý kiến phát biểu của đồng chí. Cuối cùng không biết nói gì hơn xin kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khoẻ năm mới an khang thịnh vượng, chúc đồng chí thành công trên cương vị công tác của mình. Xin cảm ơn đồng chí!

6. Báo cáo kiểm điểm từng cá nhân đảng viên năm 2021(36 đc) do đ/c Thắng hướng dẫn thực hiện.

7. Ý kiến đóng góp của đảng viên chi bộ về vai trò lãnh đạo của BCU, về thu-chi đảng phí, về bảng kiểm điểm cá nhân…..(36 đảng viên)

8. BCU, đảng viên giải trình các ý kiến có liên quan…

9. Biểu quyết đánh giá tập thể chi bộ, cá nhân từng đảng viên (Doanh)

10. Kết luận cuộc họp: do đ/c Huy phụ trách.

II. Phần nội dung:

Đ/c Ngọc: Tôi vừa thông qua chương trình họp, xin ý kiến biểu quyết của các đồng chí. ai đồng ý (giơ tay), ai không đồng ý (không), cảm ơn chi bộ.

Tiếp theo là phần đi vào nội dung cuộc họp.

+ Mời đồng chí bí thư chủ trì nội dung sinh hoạt.

 Đồng chí Huy:

Kính thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức sinh hoạt nhằm đánh giá vai trò lãnh đạo của chi bộ và đề ra phương hướng năm 2022, bên cạnh đó từng đảng viên kiểm điểm lại vai trò đảng viên của mình trong năm 2021, để đề ra hướng phát huy hoặc khắc phục thời gian tới, trên tinh thần đó, đề nghị các đồng chí tập trung đề thực hiện tốt các nội dung vừa nêu.

3. Ngọc: tiếp theo mời đ/c Huy đóc báo cáo tổng kết:

Huy: Thực hiện nội dung.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ngọc tiếp theo mời đ/c Doanh đọc kiểm điểm BCU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doanh thực hiện nội dung

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Đ/c Lan đọc thu chi đảng phí:

6. Ngọc tiếp theo mời đ/c Thắng hướng dẫn đánh giá đảng viên cuối năm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thắng thực hiện nội dung trước

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Đảng viên ý kiến

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Giải trình BCU, đảng viên.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Ngọc tiếp theo mời đ/c Doanh hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

10. Ngọc tiếp theo mời đ/c Huy kết luận Hội nghị

       

 - Về tinh thần, thái độ sinh hoạt là rất nghiêm túc; các ý kiến thảo luận có trọng tâm, mang tính xây dựng.


          - Tôi xin được tóm tắt các ý kiến phát biểu và kết luận một số nội dung như sau:


          1.  ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

          2. ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

          3. ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

          4. ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
         
 …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

 
          Những vấn đề tôi vừa tóm tắt, kết luận như trên. Chi bộ ai có ý kiến gì thêm, bớt không.


          Nếu không, xin chi bộ cho biểu quyết. (ai đồng ý, giơ tay; ai có ý kiến khác, không); xin cảm ơn các đồng chí.


          Cuộc họp đến đây kết thúc, mời các đồng chí nghỉ.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết