A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NỘI QUY HỌC SINH (Ban hành kèm Quyết định số 202/QĐ-THCSVHĐ ngày 11/9/2021)

    PHÒNG GIAOS DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN PHÚ                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH HỘI ĐÔNG                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 202 /QĐ-THCSVHĐ                                                                                                                                 Vĩnh Hội Đông, ngày 11 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Nội Quy học sinh 

Năm học 2021-2022 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH HỘI ĐÔNG 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và  trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số:  32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 15/04/2009 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 của UBND Tỉnh  An Giang về việc phê duyệt phương án triển khai thực hiện Thông tư số 07/2009/TTLT/BGDĐT-BNV; 

Căn cứ vào yêu cầu tổ chức và nhu cầu công việc của nhà trường, QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành Nội Quy học sinh, áp dụng từ năm học 2021 – 2022  và các năm tiếp theo, tùy thời điểm có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực  tế và quy định hiện hành. 

Điều 2. Cán bộ quản lí, Giáo viên, Công nhân viên và học sinh nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lưc kể từ ngày kí ./.  

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD-ĐT; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT. 

 Nguyễn Anh Huy

NỘI QUY HỌC SINH 

(Ban hành kèm Quyết định số 202/QĐ-THCSVHĐ ngày 11/9/2021) 

Học sinh thực hiện đúng quy định về quyền và nhiêm vụ của học sinh theo Chương V, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và  trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số:  32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; và  theo quy định của trường, cụ thể: 

Điều 1. Chuyên cần 

1. Đến trường, lớp đúng giờ (học sinh có mặt ở trường trước 15 phút khi  buổi học bắt đầu). 

Buổi sáng: Có mặt trước 6 giờ 45 phút 

Buổi chiều: Có mặt trước 12 giờ 15 phút 

Theo thời khóa biểu học tập ngoại khóa hoặc theo yêu cầu của giáo viên của  trường. 

2. Ra vào lớp, ra về phải theo đúng hiệu lệnh, bảo đảm nề nếp trật tự  chung. 

3. Nghỉ học phải có giấy phép và ý kiến của cha mẹ học sinh hoặc được  giáo viên chủ nhiệm xác nhận trước giờ vào lớp. 

Điều 2. Đạo đức, tác phong khi đến trường: 

1. Về đạo đức: 

- Tự giác chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của  Nhà nước; những quy định của địa phương; nội quy, quy chế của ngành Giáo  dục và Đào tạo, của trường, lớp và của Đoàn, Đội đề ra. 

- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. 

- Thực hiện tốt phong trào: “ Nói lời hay làm việc tốt, phấn đấu trở thành  con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”. “ Không nói tục, chửi  bậy. Hãy gọi bạn, xưng tôi”. 

- Hành vi, ứng xử phải có văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sống của  lứa tuổi học sinh. 

- Lễ phép, vâng lời cha mẹ, thầy cô giáo và nhân viên nhà trường. Kính  trọng người lớn tuổi, tôn trọng các em nhỏ; cư xử đúng đắn với người tàn tật;  không phân biệt, đố kỵ. 

- Sống chan hoà, thẳng thắn, trung thực, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn  bè. Quan hệ lịch sự, hòa nhã và đoàn kết tốt với bạn. 

2. Về tác phong: 

- Mặc đồng phục theo quy định của nhà trường trong các giờ học chính  khóa, ôn tập, ngoại khóa và các hoạt động giáo dục khác; đeo khăn quàng, phù 

hiệu; mang giày hoặc dép có quay hậu. Nếu có tiết học thể dục mặc trang phục  thể dục. 

- Không để móng tay dài; không sơn móng tay, móng chân; không nhuộm  tóc; không dán, vẽ hình xăm trên cơ thể. 

- Nam sinh tóc cắt ngắn gọn, không cắt những kiểu tóc không phù hợp với  môi trường giáo dục; không xỏ lỗ tai, không đeo bông tai. 

- Nữ sinh chải tóc gọn gàng, không trang điểm (tô son, đánh phấn…);  không đeo nhiều bông tai trên một lỗ tai. 

Điều 3. Khi tham gia học tập, sinh hoạt ở trường, lớp 

1. Khi có tiếng chuông (hoặc trống) vào lớp, học sinh phải khẩn trương  xếp hàng vào lớp (nơi tập kết), về chỗ ngồi, không đứng ngoài hành lang chờ  giáo viên. 

2. Ngồi theo đúng sơ đồ lớp hay sự hướng dẫn của thầy cô giáo bộ môn  cho phù hợp với nội dung bài dạy. 

3. Khi Thầy (Cô) vào lớp, học sinh phải đứng dậy nghiêm trang chào  Thầy (Cô). Sau khi Thầy (Cô) cho phép mới được ngồi xuống. 

4. Chuyên cần, vượt khó trong học tập. 

5. Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra, thi cử và các hoạt động giáo dục  khác. 

6. Mang đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập theo thời khóa biểu. Thực hiện  đầy đủ các yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn. 

7. Phải giữ gìn trật tự trong mọi hoạt động giáo dục, chú ý nghe giảng,  chép bài, làm bài nghiêm túc trong giờ học, có ý thức tham gia xây dựng bài, khi  muốn phát biểu phải giơ tay xin phép giáo viên hoặc người chủ trì. 

8. Không được ăn, uống vặt trong giờ học, giờ sinh hoạt. 

9. Không được tự ý ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của giáo viên đang  đứng lớp hoặc người chủ trì. 

10. Trường hợp giáo viên vắng đột xuất, học sinh phải tuân theo hướng  dẫn của TPT Đội hoặc GV, CNV nhà trường, không làm ảnh hưởng đến giờ học  của lớp khác. 

11. Sổ điểm và sổ đầu bài do lớp phó học tập bảo quản, ghi chép các mục  theo qui định. Cuối mỗi buổi gửi lại phòng trực theo qui định (khi lớp phó học  tập vắng thì lớp trưởng thay). 

12. Học sinh ốm đau đột xuất cần nghỉ giữa tiết phải được phép của thầy  cô và TPT Đội, không có lí do chính đáng tuyệt đối không được ra khỏi trường  giữa buổi học. 

Điều 4. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa do  nhà trường tổ chức.

Điều 5. Tích cực trong lao động. Giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt qui  định công tác phòng, chống dịch bệnh như sốt xuất huyết; CoVid-19…theo  khuyến cáo của Bộ y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của trường. 

Điều 6. Thực hiện tốt việc giữ gìn và bảo vệ tài sản nhà trường (Nếu làm hỏng  tài sản chung của trường, tùy theo mức độ vi phạm, Nhà trường sẽ quy trách  nhiệm cá nhân hoặc tập thể lớp để bồi thường đúng quy định). 

Điều 7. Chấp hành quy tắc, trật tự an toàn xã hội, Luật an toàn giao thông đường  bộ, nhất là phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe mô tô hoặc ngồi  trên xe đạp điện. 

Điều 8. Các hành vi của học sinh bị nghiêm cấm 

1. Gian lận trong học tập, trong kiểm tra. 

2. Chạy nhảy trên bàn, trên ghế. 

3. Trèo cây, cửa sổ phòng học, hàng rào. 

4. Vứt rác bừa bãi. 

5. Viết, vẽ bậy lên tường, lên bàn ghế. 

6. Đi vệ sinh không đúng nơi quy định, không vội rữa… 

7. Nói tục, chửi thề. 

8. Ăn, uống vặt trong giờ học, giờ sinh hoạt. 

9. Mang vật nhọn, sắc bén đến trường. 

10. Mua và sử dụng đồ chơi, các trò chơi không rõ nguồn gốc, nguy hiểm. 

11. Tự ý ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của giáo viên đang đứng lớp  hoặc người chủ trì. 

12. Tự ý lên bàn Thầy (Cô), sử dụng các thiết bị điện tử của trường, cá  nhân khi chưa được Thầy (Cô) cho phép. 

13. Vô lễ; xúc phạm nhân phẩm, danh dự, thân thể của cán bộ, giáo viên,  nhân viên trong nhà trường, của người khác và của học sinh khác. 

14. Gây rối mất trật tự, đánh nhau; rủ bạn ngoài trường đến tụ tập quanh  trường, lớp, gây gổ đánh nhau (kể cả các trường hợp có liên quan ngoài nhà  trường). 

15. Ăn, uống quà vặt trước hoặc xung quanh cổng trường không đảm bảo  vệ sinh an toàn thực phẩm, tụ tập ở các quán xá trên đường đi học và lúc về nhà. 

16. Mang trang sức đắt tiền. 

17. Mang điện thoại di động, máy nghe nhạc hoặc các thiết bị điện tử  thông minh (những thiết bị điện tử có kết nối với các thiết bị khác hoặc thông  qua mạng không dây khác nhau giao thức như Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 4G…có  thể hoạt động một số phạm vi tương tác và tự chủ như điện thoại thông minh,  điện thoại lai và máy tính bảng, đồng hồ thông minh, vòng đeo thông minh, 

chuỗi khóa thông minh…) vào trường phải tự giữ gìn cẩn thận. Trong giờ học  nếu được Thầy (Cô) yêu cầu sử dụng nhằm mục đích phục vụ học tập thì mới  thực hiện, nếu chưa cho phép, hoặc tự ý sử dụng vì mục đích cá nhân không có  lí do chính đáng nếu Thầy (Cô) phát hiện, tùy theo mức độ vi phạm, nhà trường  sẽ phối hợp cùng PHHS đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp hoặc trừ điểm thi  đua ở lớp, hạ 1 bậc hạnh kiểm… 

18. Mang chất nổ, chất dễ cháy đến trường. 

19. Sử dụng Facebook, Zalo,tin nhắn… để nói xấu người khác. 20. Sử dụng, tàng trữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 

21. Hút thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử); uống rượu, bia hoặc sử dụng các  chất kích thích khác khi tham gia các hoạt động giáo dục hoặc bên ngoài trường  khi bị phát hiện. 

22. Đánh bạc dưới mọi hình thức. 

23. Đi lại trong khu vực hiệu bộ (Khu hành chính của trường) hoặc khu  vực có biến cấm khi không có nhiệm vụ hoặc công việc. 

Điều 9. Biện pháp xử lý kỷ luật 

1. Những học sinh vi phạm, tùy theo lỗi nặng nhẹ sẽ bị nhắc nhở, phê  bình, khiển trách, cảnh cáo trước lớp (làm bản kiểm điểm và mời cha mẹ đến  trường bàn bạc biện pháp giáo dục) hoặc những hình thức xử lý phù hợp khác  đúng theo quy định. 

2. Những tập thể lớp, học sinh thực hiện tốt sẽ được biểu dương, khen  thưởng. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Giáo viên chủ nhiệm: có trách nhiệm triển khai tới 100% học sinh và  cha mẹ học sinh (CMHS) của lớp. Đề nghị học sinh và CMHS ký cam kết thực  hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, nhận xét, đánh giá kết quả thực  hiện của học sinh trong lớp. Kịp thời phát hiện những học sinh vi phạm nội quy  nhà trường hoặc có hành vi sai trái, không lành mạnh để ngăn chặn, răn đe. Đề  xuất nhà trường biểu dương khen thưởng đối với những học sinh thực hiện tốt  và nhắc nhở, kiểm điểm đối với những học sinh thực hiện chưa tốt. 

2. Tổng phục trách Đội, Bí thư ĐTN: Thường xuyên kiểm tra, theo dõi,  nhận xét, đánh giá thi đua hàng tuần, tháng đối với các lớp và GVCN. Đề xuất  HĐTĐKT nhà trường biểu dương khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân  học sinh thực hiện tốt và nhắc nhở, kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân  HS thực hiện chưa tốt nội quy. 

Trên đây là nội quy học sinh trường THCS Vĩnh Hội Đông, áp dụng từ  năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết